Giáo dục

Giáo dục

  1. Lập Trình Viên
    • Android course
    • ICOMPIA Course
HOME Giáo dục Lập Trình Viên

Lập Trình Viên

 Lựa chọn tốt nhất cho chuyên viên IT cao cấp!!!

Chương trình giảng dạy của SSA mang lại cho các chuyên gia IT  kỹ năng lập trình chuyên nghiệp và thiết kế kỹ thuật số, bao gồm 2 khóa đào tạo riêng biệt được quản lý bởi trường Đại học Soongsil. Khóa đầu tiên, Job Employment, được liên kết với các công ty IT nổi tiếng của Hàn Quốc để làm việc. Khóa thứ hai,  mang lại cho sinh viên tư duy táo bạo của doanh nhân.  Chương trình đào tạo này được thiết kế đặc biệt dành cho những tài năng IT Việt Nam – những người muốn tìm việc hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực lập trình và thiết kế số. Ngoài ra, các khóa học của SSA sẽ hướng dẫn và xây dựng kỹ năng làm việc trong các công ty IT của Hàn Quốc hoặc khởi nghiệp ở Việt Nam.

The first university of Korea which established from 1897, Soongsil University’s advanced curriculums are govern a below courses. 

Job Empolyment Course 

Đào tạo 1 lập trình viên IT.

n  Lớp Chuyên gia lập trình: Java WiseUX Expert Course

Chương trình khóa học này được thiết kế bởi ICOMPIA, là công ty đã phát triển VALUE CHAIN SOLUTION hỗ trợ cho Samsung, các doanh nghiệp và ngân hàng nổi tiếng của Hàn Quốc cũng như đại học Soongsil.

Khóa học này đào tạo những kỹ thuậ mới dựa trên ngôn ngữ lập trình Java và giải pháp WiseUX được phát triển bởi ICOMPIA. Giải pháp WiseUX bao gồm Database, Publishing program, Graphics, Multi-media, Network, Telecommunication với các dự án thực tế.

Tất cả các khóa học được quản lý bởi hệ thống quản lý của trường Đại học Soongsil trong 480 giờ học (6 tháng) kể cả 160 giờ  cho dự án thực tế. SSA sẽ hỗ trợ cho các sinh viên đạt được số điểm cao sau khi tham gia khóa học cơ hội được học thạc sỹ tại đại học Soongsil, được làm việc tại ICOMPIA hoặc tại các công ty khác thuộc lĩnh vực IT.

n  Lớp Thiết kế Kỹ thuật số: dự định mở vào các khóa sau.

Venture Creation Course 

Huấn luyện nhà lãnh đạo sáng tạo trong hệ thống Mobile.

n   Programming Venture Creation Class: Mobile Android Venture Creation Course

SSA đưa ra khóa học “Android Venture Creation Course” dành cho các sinh viên có mong muốn thành lập công ty ở Việt Nam hoặc những người đã tốt nghiệp các khóa lập trình của SSA. Khóa học này sẽ hướng dẫn về chác phân tích, thiết kế hệ thống mobile, phát triển phần mềm, hệ thống thông tin kinh doanh và nghiên cứu khởi tạo doanh nghiệp trong 6 tháng với 300 giờ học. Sinh viên đồng thời cũng được học về lập trình Android dành cho các chuyên gia hệ thống Android.

Trong thời gian học, sinh viên sẽ phải hoàn tất 4 dự án (2 dự án thực hành và 2 dự án thực tế) để thành lập công ty của riêng mình hoặc thu thập được kinh nghiệm chuyên sâu.

SSA sẽ hỗ trợ cho các sinh viên đạt được số điểm cao sau khi tham gia khóa học trong việc thành lập công ty riêng hoặc làm việc như một kỹ sư chuyên gia trong lĩnh vực Android Mobile.

n   Lớp Thiết kế Kỹ thuật số chuyên sâu: dự định mở vào các khóa sau.